INFORMACE PRO RODIČE ZLIV, OLEŠNÍK A ZAHÁJÍ

ZAČÁTEK A KONEC NAŠEHO ŠKOLNÍHO ROKU

Kroužky začínají  vždy od 1.října  a končí vždy  k 31.5.

PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK

Přihlášku si můžete vytisknout na našich stránkách nebo ji obdržíte ve své školní instituci – MŠ, ZŠ.Přihlášku nám doručíte čtyřmi způsoby: 1. naskenujete ji a pošlete emailem 2. odevzdáte v kanceláři ZŠ Zliv (paní Benediková), učitelkám v MŠ Zliv, Olešník, Zahájí. 3. pošlete poštou na naši adresu 4. přinesete osobně do kanceláře Cvč Poškolák Hluboká nad Vltavou.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.

Dítě lze přilásit na kroužek i během roku po domluvě s lektorem zájmového kroužku – cena se ponižuje o neodchozené hodiny.

Dítě je přihlášeno splněním dvou podmínek: zasláním přihlášky a zaplacením tzn. pokud Vás nebudeme informovat o neotevření kroužku formou sms nebo emailem ( např. z důvodu malého zájmu), automaticky je Vaše dítě přijato a v daný termín nastupuje do Vámi zvolené aktivity ( neposíláme potvrzující zprávy o přijetí!)

CENY KROUŽKŮ

Ceny kroužků na jedno pololetí jsou uvedeny na jejich stránkách.

PLATBA ZA KROUŽKY

Platbu je možné provádět v  hotovosti v daný termín ( naleznete na přihlášce) v kanceláři Cvč Poškolák Hluboká nad Vltavou  nebo na náš bankovní účet  254476965 / 0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužků. Platba převodem musí být provedena před zahájením činnosti kroužků. Platbu pro II. poletí zasílejte během měsíce ledna ( pozor ! nepřijde Vám žádná upomínka! ).

QR kód pro Vaši pohodlnější platbu. Prosím po načtení kódu zadejte částku a do poznámek napište jméno Vašeho dítěte a zájm. kroužky. 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Děti,které navštěvují družinu  si naši lektoři vyzvednou od paní  vychovatelky. Ostatní se budou scházet v budově 10- tky nebo před vchodem do tělocvičny ( dle kroužku), kde si je vyzvedne lektor . Děti po skončení  kr. lektor  vrací zpět do družiny , předává rodičům nebo pouští samotné domů.  Bez písemné omluvenky lektor dítě samotné domů nepustí !

NAHRAZOVÁNÍ HODIN

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících hodin. O náhradním termínu kroužku či prodloužení hodin budete informováni.Pouze ze závažných důvodů lektora je povoleno odpadnutí jedné hodiny za pololetí.

ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU

Odhlášení ze zájmového kroužku musí být provedeno pouze písemnou formou či osobní návštěvou rodiče v kanceláři CVČ Poškolák! Pokud se dítě odhlašuje v průběhu pololetí vracíme část platby pouze v případě, že jde o vážné důvody (dlouhodobá nemoc, změna bydliště) ! Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.