INFORMACE PRO RODIČE HLUBOKÁ

ZAČÁTEK A KONEC NAŠEHO ŠKOLNÍHO ROKU

Kroužky začínají  vždy od 1.října  a končí vždy k 31.5.

PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK

Přihlášku si můžete vytisknout na našich stránkách nebo ji obdržíte ve své školní instituci – MŠ, ZŠ.Přihlášku nám doručíte čtyřmi způsoby:

  1. odevzdáte ji třídnímu učiteli (tato varianta je možná pouze na zač. školního roku)
  2. naskenujete ji a pošlete emailem
  3. pošlete poštou na naši adresu
  4. přinesete osobně do kanceláře Cvč Poškolák Hluboká nad Vltavou

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.

Dítě lze přihlásit na kroužek i během roku po domluvě s lektorem zájmového kroužku – cena se ponižuje o neodchozené hodiny ( pokud je jich 4 a více). V tomto případě musíte přihlášku dodat přímo do kanceláře Cvč Poškolák!

Dítě je přihlášeno splněním dvou podmínek: zasláním přihlášky a zaplacením tzn. pokud Vás nebudeme informovat o neotevření kroužku formou sms nebo emailem ( např. z důvodu malého zájmu), automaticky je Vaše dítě přijato a v daný termín nastupuje do Vámi zvolené aktivity ( neposíláme potvrzující zprávy o přijetí!)

CENY KROUŽKŮ

Ceny kroužků na jedno pololetí jsou uvedeny na jejich stránkách.

PLATBA ZA KROUŽKY

Platbu je možné provádět hotově v kanceláři Cvč Poškolák nebo na náš bankovní účet  243810497/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužků. Platba musí být provedena před zahájením činnosti kroužků. Platbu můžete provést buď na jedno pololetí nebo pokud máte kroužek vyzkoušený, na celý školní rok. Pokud je platba provedena na celý šk. rok, nezapomeňte do poznámky tuto info uvést. Platbu pro II. poletí zasílejte již během měsíce ledna ( pozor ! nepřijde Vám žádná upomínka! ).

QR kód pro Vaši pohodlnější platbu. Prosím po načtení kódu zadejte částku a do poznámek napište jméno Vašeho dítěte a zájm. kroužky. 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Děti,které navštěvují družinu  si naši lektoři vyzvednou od paní  vychovatelky. Ostatní se budou scházet v budově mimoškolní výchovy před učebnami Cvč Poškolák, kde si je vyzvedne lektor .Děti po skončení  kr. lektor  vrací zpět do družiny , předává rodičům nebo pouští samotné domů.  Bez písemné omluvenky lektor dítě samotné domů nepustí!

NAHRAZOVÁNÍ HODIN  

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících hodin. O náhradním termínu kroužku či prodloužení hodin budete informováni.Pouze ze závažných důvodů lektora je povoleno odpadnutí jedné hodiny za pololetí.

ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU

Odhlášení ze zájmového kroužku musí být provedeno pouze písemnou formou či osobní návštěvou rodiče v kanceláři CVČ Poškolák! Pokud se dítě odhlašuje v průběhu pololetí vracíme část platby pouze v případě, že jde o vážné důvody (dlouhodobá nemoc, změna bydliště) ! Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.