ANGLICKÝ JAZYK

Cizí jazyk, nezbytná nutnost dnešní doby, která může být podána vtipnou a zajímavou formou .V letošním roce pro Vás máme rodilého mluvčího !

Angličtina1.,2. třída

– SEZNAMUJEME SE S ANGLIČTINOU –  jazykové aktivity, které povedou k osvojení důležité slovní zásoby a základních komunikačních dovedností

Angličtina 3.,4. třída

– ANGLIČTINA PLNÁ HER – bez násilí se naučíme mnoho cizích slovíček a pronikneme do zákonitostí základní gramatiky

Angličtina 5.,6. třída

– KONVERZUJEME ANGLICKY – procvičení dosavadních znalostí AJ pomocí konverzačních cvičení a zábavných her, aby děti samy mohly zažít radost z komunikace

Angličtina 7. – 9. třída  – konverzace

Lektor:  PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.:

vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK v Praze, rok učila AJ na Střední škole Stříbrského v Praze, pracovala jako psycholog ve školství i zdravotnictví, 9 let učila na SZŠ a V0Š zdravotnické v Kladně a od roku 2012 na FBMI ČVUT učí Psychologii v AJ. V současné době působí na Townshend International School.

Ing. Daniel Swegenyi Shivairo:

vystudoval pedagogiku a přírodní vědy v Keni a Biomedicínské inženýrství na ČVUT. 4 roky učil AJ na Gymnáziu Písnická a Na Zatlance v Praze, 1 rok učil AJ na ZŠ Čimice v Praze, v současné době učitel chemie na Townshend International School.