GYMNASTIKA

Gymnastika 1. – 4. třída

Cílem tohoto zájmového kroužku je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti.

V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků…..ale na to máme prozatím spoustu času.

Lektor: Eva Dvořáková

10 let se aktivně věnovala sportovní gymnastice a po skončení aktivní kariéry přešla na pozici trenéra přípravky klubu Merkur České Budějovice, kde působila 4 roky.