KERAMICKÁ DÍLNA

Keramická dílna 1. – 3. tř., Keramická dílna 4. – 9. tř.

Kroužek pro rozvoj fantazie, jemné motoriky i pro duševní pohodu. Děti se naučí základy práce s hlínou vč. glazování.

Pro velký zájem máme v nabídce 2 kroužky keramiky pro začátečníky a pokročilé, kteří si již zkouší práci i na keramickém kruhu.

Lektor: Mgr. Markéta Hanušová

Vysokoškolské vzdělání jsem získala studiem v magisterském studijním programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň základních škol ve studijním oboru český jazyk – výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
Diplomovou práci na téma Kompozice váz pro řezané květiny jsem obhájila s prospěchem výborně.
Vlastní keramické tvorbě jsem se věnovala i při učitelství. V roce 2003 jsem vystavovala keramické objekty v galerii Langrův dům v Jindřichově Hradci a v roce 2007 v Synagoze ve Vodňanech.