SOFTBALL

Softbal dívky 4. – 9. tř.

Softball je pálkovací sport, vyvinutý z baseballu jako jeho rychlejší a jednodušší verze.

Hrají dvě družstva o devíti, minimálně však pěti hráčích. Jedno družstvo je v hřišti, druhé na pálce; postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče. Hráči chytající míč jsou rozestaveni v poli na metách.

Podle historických pramenů se různé pálkovací hry hrály v Čechách již v roce 1610. Avšak základ československému softballu položili 1. až 30. května 1919 v Plzni profesor Machotka a Josef (Joe) First.

Lektor: Mgr. Lenka Dvořáková