VÝTVARNÝ ATELIÉR

VÝTVARNÝ ATELIÉR I. mladší

VÝTVARNÝ ATELIÉR II. starší

Děti se seznámí s jednotlivými technikami kresby (tužkou, rudkou, uhlem, perem, dřívkem, fixem), malby (temperou, akvarelem, pastelem), grafiky (gumotisk, monotyp, papírořez, sádroryt, papíroryt, xeroxová grafika nebo odkrývací technika) a plastické a prostorové tvorby (modelování z keramické hlíny či ze sádry, skulpturní postup z jádrového mýdla, polystyrenu, dřeva nebo pórobetonu, tvarování z plošných a lineárních materiálů).

Při kreslení, malování, grafice a modelování budeme vycházet z představy, jindy z pozorování skutečnosti. Formou hry objevíme vlastnosti výtvarných materiálů a nástrojů i svět kolem nás.

Při kreslení, malování, grafice a modelování budeme vycházet z představy, jindy z pozorování skutečnosti. Formou hry objevíme vlastnosti výtvarných materiálů a nástrojů i svět kolem nás.

Lektorka: Šárka Rubicková