ANGLICKÝ JAZYK

Angličtina 1. třída, Angličtina 2. třída

Seznámení s jazykem formou her, písniček, říkanek, základy čtení a psaní v angličtině. Opakování probrané látky z vyučování. Pro rodiče z každé hodiny materiál, co se děti v hodině naučily.

Lektor: PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

V současné době vyučuje psychologii v angličtině na ČVUT. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny se všemi věkovými kategoriemi od předškoláků až po dospěláky.

Angličtina 3., 4. třída

Zdokonalení se v anglickém jazyce nad rámec výuky v ZŠ. Komunikace s rodilým mluvčím.

Anglická konverzace s rodilým mluvčím

Pro ty, kteří si chtějí zkusit zda se svou angličtinou obstojí v komunikaci s rodilým mluvčím či pro ty, kteří se v této dovednosti chtějí stále zlepšovat. Nácvik různých situací, dialogy, otevřené debaty.

Lektor: Mgr. Daniel Shivairo

4 roky učil angličtinu na Gymnáziu Písnická v Praze, 3 roky na Gymnáziu Na Zatlance v Praze, kde připravoval studenty k maturitě z AJ a v současnosti učí chemii v angličtině na Townshend International School.