DRAMATICKÝ KROUŽEK

DRAMAŤÁK

Literárně-dramatický kroužek, dramaťák a divadlo
Pro letošní rok a i ty následující  je kroužek vystavěn jako vícestupňový s tím, že se počítá s příchodem a odchodem jednotlivých účastníků, ale pro ty, kteří zůstávají a chtějí se posunovat kupředu, je tady nabídnuta možnost postupného růstu a poznávání divadla.
Od přípravného ročníku pracujeme na drobných jevištních tvarech a později se počítá s prací na inscenacích delších, náročnějších. Práce na divadelním tvaru (i následné inscenování) pro nás bude  cestou, procesem, kterým společně zkoumáme sebe a divadlo, experimentujeme a překonáváme strach. Během společného potkávání rozvíjíme všechny smysly, pracujeme principy hry, zkušenostního učení, psychosomatické jednoty.

Přípravný literárně-dramatický kroužek mladší – malý poškolák
Den: středa
Čas: 13:00 – 15:00
Společné prožívání a zkoumání velkých (i malých) dobrodružných příběhů. Na vlastní kůži budeme poznávat, jaké to je být hrdinou(ale třeba i zloduchem). Budeme se učit nejdůležitějším divadelním dovednostem: divadelnímu pohybu, mluvení, vidění, cítění. Budeme poznávat, co je to vlastně divadlo. A hlavně se budeme učit být na téhle dobrodružné cestě partou, která drží při sobě!

Literárně-dramatický kroužek pro starší – VELKÝ POŠKOLÁK
Den: středa
Čas: 15:00 – 17:15 (v případě potřeby se bude čas upravovat podle většiny, domlouvat se budeme po přihlášení všech dětí)
Budeme pokračovat a navazovat na předešlé roky. Děti budou vedeny ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Tělo budeme používat jako nástroj k zobrazování věcí, jevů a osob. Budeme se společně snažit o rozvoj kultury pohybu, techniky řeči a výrazu, schopnosti improvizace. Budeme se snažit pochopit charaktery a motivy jednajících osob, vnímat znaky a metafory jako prostředky k vyjádření – divadelnímu sdělení. Budeme aktivně hledat vztah k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu.

Dramaťák pro 8. – 9. třídu
Den: středa
Čas: 17:30 – 19:30
Přirozený hlas a pohyb, tvořivost, komunikace, spolupráce, divadlo.
Tvorba divadelního představení, či sólového nebo skupinového přednesu, presentování tvaru na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních a vysokých škol. Budeme se společně snažit o rozvoj kultury pohybu, techniky řeči a výrazu, schopnosti improvizace. Budeme se snažit pochopit charaktery a motivy jednajících osob, vnímat znaky a metafory jako prostředky k vyjádření – divadelnímu sdělení.

Divadelní improvizace a divadlo pro 16-100 let
Den: středa nebo pátek
Čas: 19:30 – 21:30
Divadlo, které vzniká na místě. Práce na představení a práce na sobě. Pohyb, hlas, improvizační hry, práce s prostorem, osobní rozvoj. Společně se domluvíme na prvním setkání, kam by směřovalo naše společné potkávání.

Lektor: MgA. Mgr. Jana Wertigová(1981)

  • absolventka oboru učitelství biologie a tělesné výchovy a certifikátového programu Dramatická výchova v Plzni na PF ZČU
  • absolventka Výchovné dramatiky na DAMU v Praze
  • letech 2004 – 2008 výuka ekologické výchovy pro plzeňské neziskové organizace Ametyst, Svoboda zvířat.
  • v letech 2006 – 2010 učitelka Literárně dramatického oboru na ZUŠ T. Brzkové a SZUŠ Trnka v Plzni
  • v letech 2007 – 2013 produkční centra JOHAN pro regionální přehlídky, tvůrčí dílny a vzdělávací projekty v Plzni
  • členka divadelního souboru Teatr Vaštar a souboru Evrybáby
  • lektorka a spolutvůrkyně seminářů a programů využívající metody a techniky dramatické výchovy
  • zdravotní klaunka
  • učitelka dramatické výchovy